Katek_Kimya_Logo
Bizi Arayın : 0 212 216 09 46
info@katekkimya.com.tr

Crystalin Woundcare || Crystalin Yara Bakım Solüsyonu

Crystalin Yara Bakımı

Katalog için tıklayın

Katalog

DEKOLONİZASYON , DOLAYLI ANTİ ENFLAMATUVAR ETKİ VE HIZLI İYİLEŞME
Normal koşullarda vücudumuzun hemen her yerinde var olan ve bizimle dost olan Mikroorganizmalar, uygun ortam bulduklarında (Yani bağışıklık sistemini zayıflatan herhangi bir olay sonucunda) saatler içerisinde 10 üzeri 2 veya 3 LOG seviyesinden, geometrik bir şekilde 10 üzeri 5 veya 6 seviyesine ulaşabiliyorlar.
Yani 100.000’ ler seviyesinde koloniler oluşturuyorlar. İşte oluşan bu koloni nedeniyle bizler çeşitli semptomlar hissetmeye başlıyoruz. (Ağrı, Boğaz ağrısı, Post nazal akıntı, Burun akıntısı, Hapşırık, Acı, Yangı, Ateş, Halsizlik, İştahsızlık vb.)
Bu ve buna benzer problemlerimizi çözmek için başlangıçta arzu edilen önlemleri almadığımız için, ne yazık ki artık dayanamaz hale gelir ve Antibiyotik kullanmak zorunda kalırız. Ve bazen Antibiyotik kullanmamıza rağmen sonuç alamayız. Çünkü yaşamakta olduğumuz enfeksiyona neden olan Mikroorganizmalar dirençli oldukları için Antibiyotikten etkilenmeden enfeksiyon odağı olmaya devam ederler.
Peki Crystalin nasıl bir etki gösterir ve semptomlarımızın dayanılmaz hal almasının önüne geçebilir? Crystalin uygulanıldığı alanda var olan Mikroorganizmaların (Bakteri, Virüs ve Mantar) saniyeler içinde parçalanmasını sağlayarak o bölgede oluşmuş olan koloniyi hızlı ve etkin bir şekilde DEKOLONİZE eder.
Yani 10 üzeri 5-6 düzeyinden, 10 üzeri 2 – 3 düzeyine geriletir. Bu sayede, hastalık yapıcı bir hale gelen mikroorganizmalar bağışıklık hücrelerimizin baş edebileceği bir seviyeye inmiş olur ve biz hissettiğimiz pek çok semptomun azalmaya başladığını fark ederiz.
Çünkü Crystalin sadece enfeksiyon odaklarını eradike etmekle kalmayıp, o bölgede çoğalmış olan enflamatuvar hücrelerin de ortamdan ayrılmasına zemin hazırlamış olur. Bu dolaylı etki sayesinde, bizler vücudumuzun hangi bölgesinde olursa olsun, ağrı, acı, kaşıntı, yangı, post nazal akıntı vb. gibi pek çok problemimizin hızla azaldığına şahit oluruz.

CRYSTALIN ;

 • Bakteri, Virüs ve Mantarların kolonize olup hastalık yapabilir hale gelmelerini engeller, (12 – 18 saniye)
 • Enfeksiyon odaklarını normal flora düzeyine indirgediği için dolaylı olarak enflamatuvar hücrelerin ortamdan ayrılmalarını sağlar. (Özellikle kaşıntı ve yangı hissinin azaltılması),
 • Ayrıca, 8. Saatten itibaren doku oluşumunda anahtar rol oynayan FİBROBLAST ve KERATİNOSİT hücrelerinin hasarlı bölgeye göçünü hızlandırarak iyileşme sürecini kısaltır.
 • Bu yukarıda saydığımız faydaları sağlarken, aynı zamanda uygulanıldığı alanda hiçbir kalıntı bırakmaz, 2 – 3 dakika içerisinde suya dönüşür. Uygulanan bölgeye ya da çevreye hiçbir zararı yoktur.
 • Doku ve doğa ile dost bir yapıya sahiptir.
 • Tedavi için gerekli olan herhangi bir başka bir ilaç ya da ürün ile kombine kullanılabilir, kullanılacak ürünlerin etkilerini artırmaz ya da baskılamaz.
 • Çok özel bir pH ‘ a sahip olduğu için,( Kana en yakın pH 7,1) ;
  • Her türlü açık yaraya,
  • Gözlere,
  • Kulaklara,
  • Ağız, burun ve boğaz mukozasına güvenle uygulanır,
  • Yanlışlıkla yutulsa bile herhangi bir toksik etkisi söz konusu değildir.